Grāfu Plāteru pils komplekss

Grāfu Plāteru pils komplekss

/
Grāfu Plāteru pils komplekss 18. gadsimta valsts nozīmes…